Tjänsten är tillsatt

jobba på lumire

Säkerhet- och informationssystemssamordnare

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) ägs av Luleå Kommunföretag AB. Vi samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå, vi driver de fyra återvinningscentralerna i Luleå och avfallsanläggningen i Sunderbyn. Totalt hanterar vi 55 000 ton per år och omsätter 135 miljoner kronor. Idag är vi 70 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare.

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer kommunens VA-relaterade verksamhet att övergå till Lumire.

Avdelning Vatten och Avlopp ansvarar för Luleå kommuns vatten- och avloppsverksamhet med ansvar för nybyggnation, drift och underhåll av VA-ledningar, avloppsreningsverk, vattenverk och pumpstationer. Vi deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är därmed en viktig förutsättning för Luleås tillväxt. Vi är Norrbottens största livsmedelsproducent och levererar 8 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen. Inom avloppsverksamheten renar vi årligen 10 miljoner kubikmeter spillvatten samt producerar 2 miljoner kubikmeter biogas

Efter sammanslagningen kommer vi att vara cirka 150 anställda.


Ditt uppdrag
Vårt samhällsuppdrag medför stora krav på verksamhetens säkerhet samtidigt som vi med digital teknik vill förbättra och effektivisera vår verksamhet för större kundnytta. Som säkerhet- och informationssystemssamordnare hos oss ansvarar du för att utveckla och samordna det strategiska och systematiska informations- och säkerhetsarbetet. Du arbetar på en övergripande nivå med många olika frågeställningar och är samtidigt operativ ute i verksamheten när det behövs.

Dina arbetsuppgifter består bland annat i att vidareutveckla:

  • Anpassning till gällande lagstiftning (NIS och säkerhetskyddslagstiftning).
  • Säkra IT-förbindelser.
  • Ramverk för informationssäkerhet och systemförvaltning.
  • Skalskydd för våra anläggningar och arbetsplatser.
  • Projektledning av beslutade åtgärder.
  • Säkerhets- och sårbarhetsanalyser.

Du blir anställd av Lumire och kommer att vara delaktig i sammanslagningen från start genom att arbeta med både Lumire och VA-avdelningen inom Luleå Kommuns Stadsbyggnadsförvaltning.

Vem är du
Du har flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete med digital inriktning inom något eller några av ovanstående områden och är nu redo att ta nästa steg i din utveckling i en samhällsviktig verksamhet. Vi söker en lösningsorienterad och kommunikativ person med intresse och förmåga att både leda, utveckla och förvalta.

För att trivas här tror vi även att du har ett intresse för miljöfrågor. Att du hela tiden strävar efter, och brinner för att göra oss och dig bättre ser vi som självklart.

Tjänsten är en säkerhetsklassad befattning vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Peder Hansson på rekryteringsföretaget Terminalen Executive Search. Telefonnummer 0730-26 80 30 eller via e-post peder.hansson@terminalen.nu

Om du är från annan ort och vill flytta till oss så hjälper vi självklart dig och din familj med dom praktiska frågorna som kan uppstå genom vårt samarbete med www.terminal5.nulänk till annan webbplats

Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2020 till www.terminalen.nu/rekryteringarlänk till annan webbplats
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller brev.

Tjänsten är tillsatt

Sidan uppdaterad: 2021-01-26