Statistik

Hushållsavfall 2018

Vikt

Brännbart

11 006 ton

Matavfall

4 206 ton

Trädgårdsavfall

2 985 ton

Trä

5 256 ton

Metallskrot

1 578 ton

Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.

Förpackningar

Vikt

Glas

21,4 kg/inv

Papper

18,1 kg/inv

Metall

2,4 kg/inv

Plast

9,0 kg/inv

Tidningar

28,9 kg/inv

Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).

Sidan uppdaterad: 2019-05-15