Privat

Vi administrerar och sköter sophämtningen för ditt och alla andra hushåll i Luleå kommun. Totalt är det cirka 37 000 hushåll. Under ett intervall som passar dig hämtar vi ditt brännbara avfall och matavfall. Vi hämtar även restavfall och grovsopor kostnadsfritt två gånger under året.

Förutom hushållens avfall hämtar vi också hushållsavfall från skolor, förskolor, omsorgsboenden, restauranger och hotell.

Är du i behov av hämtning av avfall som inte passar in i våra ordinarie rutiner? Kontakta oss så kommer vi överens om hur vi löser det på bästa sätt. Det kan handla om avfall från en flyttstädning eller grovsopor som du vill bli av med. 

Sidan uppdaterad: 2021-12-01