Uppehåll av sophämtning för fritidshus

Om du inte ska vistas i din fritidsbostad under hela hämtningsperioden (15 maj - 15 oktober) kan du söka uppehåll i hämtningen av brännbart- och matavfall.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast den 30 april det år uppehållet ska gälla. Uppehållet gäller högst ett år. Om du vill ha uppehåll även följande år ska du skicka in en ny blankett.

En grundavgift kommer alltid att tas ut, även om du har uppehåll från själva hämtningen.

Efter att du har gjort dina ändringar kommer det ett brev med posten. Där får du en bekräftelse på att alla ändringar har gått igenom.


Sidan uppdaterad: 2020-01-14

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-11
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 8-16