Uppehåll sophämtning

Enligt Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering finns det möjlighet att ansöka om undantag eller befrielse. Reglerna om undantag eller befrielse gäller endast om det inte uppstår något hushållsavfall eller om fastighetsägaren själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. En sådan ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden som enligt reglerna är de som har möjlighet att bevilja undantag eller befrielse.

Du kan söka följande undantag

  • Förlängt hämtningsintervall av slam
  • Uppehåll från hämtning, minst 4 månader
  • Befrielse från hämtning

Upphåll hämtning från fritidsbostad och samgående hämtning kan du begära under fliken blanketter i den vänstra spalten. Alla övriga undantag ska göras via miljö- och byggnadsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kring sophämtning kan du läsa föreskrifterna om avfallshantering för Luleå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad: 2021-03-10

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt