Farligt avfall

Allt farligt avfall från hushåll tar vi emot på våra återvinningscentraler. Du bör vara försiktig när du hanterar farligt avfall.

Tänk på följande innan du lämnar in det:

 • Blanda aldrig ihop olika avfallsslag med varandra
 • Lämna gärna in det i sin originalförpackning. Om det inte är möjligt kan du lägga det i en dunk, flaska eller en burk med lock.
 • Märk burken så att de som tar hand om det vet vad dom handskas med

Det här är exempel på farligt avfall:

 • Sprayflaskor
  Färgspray
  Smörjspray
  Hårspray
 • Metaller
  Kvicksilver
  Amalgam
  Kadmium
  Bly
 • Batterier
 • Färg, lim och lackrester
 • Oljeprodukter
  Spillolja
  Oljefilter
  Smörjfett
  Avfettningsmedel
 • Lösningsmedel
  Aceton
  Lacknafta
  Fotogen
  Thinner
  T-sprit
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel

Ej farligt avfall

 • Läkemedel (förutom cytostika) skall till apotek
 • Kanyler skall till vårdcentral

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras på återvinningscentralen, för att sedan köras iväg för att förstöras på en godkänd anläggning.

Sidan uppdaterad: 2021-06-04

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt