Förpackningar & tidningar

Du slänger alla dina förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation.
I Luleå kommun finns det 49 återvinningstationer, tryck härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att hitta närmaste.

Om du bor i lägenhet kan du lämna in förpackningar och tidningar i en särskild behållare i soprummet om din fastighetsägare har ett sådant abonnemang.

Förpackningarna delas upp som:

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Tidningar & returpapper

Om dina förpackningar innehåller mer än ett material ska du separera dem om det är möjligt. Om materialen inte går att separera, sorterar du förpackningen efter det material som den består mest av.

Förpacknings- & tidningsinsamlingen

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift. Denna avgift används för att finansiera insamling och återvinning av förpackningar.
Det är FTI som sköter och ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige, vi tömmer stationerna i Luleå kommun på uppdrag av dem.

Om du har några synpunkter på tömningen eller städningen vid återvinningsstationerna ska du kontakta FTI på telefonnummer 200-88 03 11 eller gå in på deras webb www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betala inte i onödan!

Eftersom du redan har betalat för insamlingen är det viktigt att du sorterar dina förpackningar. Om du slänger dem som brännbart får du betala för dem en gång till genom renhållningsavgiften. 2011 betalade invånarna i kommunen fyra miljoner i onödan för att vi inte lämnade våra förpackningar på återvinningsstationerna.

Sidan uppdaterad: 2021-06-04

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt