Invasiva växter

Jättebalsamin är en invasiv växt som växer i Norrbotten.

Med sol och värme grönskar våra trädgårdar. Detta är också en tid då invasiva, främmande växter börjar växa. Invasiva växter är ett globalt miljöproblem och sju av totalt 37 EU-listade växter finns i Sverige.

Invasiva arter får inte introduceras eller spridas i naturen. Introduktion kan skada vår biologiska mångfald och rubba det inhemska ekosystemet. Bekämpning av invasiva främmande växter ger ofta upphov till en hel del avfall. De blommande växterna bör åtgärdas före blomning och frösättning.

Vi har förberett slutna behållare för förvaring av de invasiva växterna i väntan på destruering. Behållarna finns på våra samtliga återvinningscentraler under perioden maj-september.

Tänk på att:

  • Risken för spridning är störst under transport och hanteringen av växterna. Var därför noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar sprids i naturen under
    transport till ÅVC. Slutna kärl eller säckar är lämpliga vid transport.
  • Var försiktig vid hantering av jätteloka då växtsaften kan orsaka hudskador.
  • Lägg inte invasiva växter på komposten eller i det bruna avfallskärlet.
  • En tidig hantering innan plantorna blir för stora kan underlätta borttagandet.
  • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen.
  • Om du hittar invasiva arter i naturen, rapportera det till artportalen via www.invasivaarter.nu

Prata gärna med vår personal på återvinningscentralerna om du har frågor
kring hanteringen av invasiva växter.

Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida Samlad information om invasiva främmande arter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Invasiva växter i Sverige:

• Jättebalsamin
• Sidenört
• Gul skunkkalla
• Jätteloka
• Smal vattenpest
• Tromsöloka
• GudaträdSidan uppdaterad: 2021-06-10