Latrin

Latrin kastas på Sunderby ÅVC, där finns speciell container för detta. Endast Sunderbyn har kapaciteten att ta emot latrin p.g.a dess närhet till Norrlands Jord där latrinet kan behandlas.

Tänk på:

  • Latrin skall alltid lämnas in i godkända behållare.
  • Nya behållare kan köpas i våghuset på Sunderbyns avfallsanläggning, kostnad per behållare 200 kr
  • Har du frågor angående inlämningen av latrin, fråga personalen
Sidan uppdaterad: 2021-06-04

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt