Riskavfall

Använda kanyler och sprutor är riskavfall som kan sprida smitta ifall det hanteras på felaktigt sätt. Avfallet måste lämnas in i riskavfallsbehållare som även de finns att hämta gratis på apoteken. Lumire har ingått avtal med Apoteket AB gällande hantering av kanyler och sprutor, som privatperson kan du lämna kanyler och sprutor på apoteken som listas nedan.

De apotek som i dagsläget tar emot kanyler är:
- Apoteket AB Stadsötorget 9, Gammelstad
- Apoteket AB , Sjukhusvägen 10 Sunderby sjukhus
- Apoteket AB Viken, Robertsviksgatan 9 Luleå
- Apoteket AB, Lejonet, Storgatan 44 Luleå
- Apoteket AB, Smedjan, Storgatan 36 Luleå
- Apoteket AB, Uttern, Klockarvägen 1 A Råneå

 

Sidan uppdaterad: 2021-06-04

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt