Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du lämna på en återvinningscentral eller kompostera själv.

OBS!
Lägg inte trädgårdsavfall i ditt kärl för bännbart avfall eller matavfall. Det finns stor risk att det orsaka proppar i sopbilen.

Exempel på trädgårdsavfall:

  • Löv
  • Ris
  • Grenar
  • Gräs
  • Blommor
  • Sågspån

Vad händer sen?

Trädgårdsavfallet körs till Norrlandsjord och Miljö ABs komposteringsanläggning i Sunderbyn. Avfallet blir sedan näringsrik mull som kan användas som jordförbättringsmedel.

Att tänka på:

Enligt Miljöbalkens bestämmelser är nedskräpning straffbart och därför ska inte trädgårdsavfall lämnas utanför den egna tomten, då även detta avfall räknas som nedskräpning .

Sidan uppdaterad: 2021-06-04

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt