Avfallstaxa

Avfallstaxan är en tvådelad taxa som består av en grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift som täcker kostnaderna för administration och drift av återvinningscentralerna m.m.

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker själva sophämtningen och omhändertagande av det avfall som lämnas i sopkärlen.

Samtliga avgifter avser årskostnad inklusive moms, om inget annat anges.

Läs fullständiga taxor härlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2018-06-19

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt