Avfallstaxa för slamtömning

Ordinarie tömning en gång per år schemaläggs av Luleå MiljöResurs. Kunder med ordinarie tömning två eller tre gånger per år har möjlighet att få tömning i januari, februari, mars, maj, juli och november, enligt förbeställt abonnemang. Tömningar där kunden önskar bestämma tidpunkt betraktas som budad tömning.

I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter, för extra slanglängd tillkommer ytterligare avgift. Slanglängden mäts som längden av den slang som utgår för tjänstens utförande.

Observera att brunnen eller tanken ska vara tydligt uppmärkt under aktuell tömningsmånad. För gällande bestämmelser för små avloppsanläggningar se kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Slamtömning slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank

Tank-/brunnsvolym

Ordinarie tömning

Tömning inom 5 arbetsdagar

Tömning inom 1 dygn*

< 4 kbm

1 255 kr

1 945 kr

2 565 kr

> 4 kbm, per tillkommande kbm

415 kr

415 kr

415 kr

*Gäller endast helgfri vardag
Slamavskiljare för bad-, disk-, och tvättvatten

Tömning och behandling, per brunn450 kr

Tilläggstjänster
Slanglängd över 20 m, avgift per tillkommande 10 m

130 kr

Tungt lock, >25 kg

650 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

725 kr

Akuttömning under helg, totalt max 4 kbm
(gäller om tömning måste ske fredag eftermiddag, lördag, söndag eller helgdag)

4 500 kr

Gömd eller svåråtkomlig brunn/tank som medför extra arbete

450 kr

Tömning där det krävs två personal att dra slang eller lyfta lock

950 kr

Information om när tömning ska ske via samtal eller sms

50 kr/samtal eller sms

Krav på TMA-skydd vid tömning

1 500 kr

 

Fosforfilter

Tömning och behandling av fosforfiilter, vikt upp till 500 kg

2 500 kr

Tömning och behandling av fosforfilter, vikt över 500 kg

3 000 kr

Sidan uppdaterad: 2018-06-07